Kurs UDT obsługi wózków widłowych – cenna pozycja w CV

Operatorzy wózków widłowych i innych środków transportu bliskiego to jedna z pozycji znajdująca się na liście deficytowych zawodów w naszym kraju. Według badań grupy ManpowerGroup obecnie ponad 50% przedsiębiorców w Polsce ma problem ze znalezieniem wykwalifikowanych pracowników. Taka sytuacja w kraju sprawia, że osoby mogące się pochwalić w swoim CV uprawnieniami do kierowania środkami transportu bliskiego, mają szansę na szybkie znalezienie dobrze płatnej pracy.

Jak zdobyć uprawnienia do kierowania środkami transportu bliskiego w tym wózkami widłowymi?

Chcąc móc pochwalić się umiejętnością kierowania środkami transportu bliskiego poświadczoną odbyciem kursu UTB w swoim CV, należy przede wszystkim być osobą, która ukończyła 18 rok życia, a także posiada wykształcenie minimum podstawowe. Nieposiadającą także żadnych przeciwwskazań lekarskich do wykonywania zawodu na stanowisku operatorskim.

Jak wygląda kurs UDT i dlaczego warto go odbyć

Według badań, osoby bezrobotne, które odbyły kurs UDT i zdały pozytywnie egzamin końcowy, nie mają niemal żadnego problemu ze znalezieniem pracy, na stanowiskach wymagających takich kwalifikacji. Gdzie zarobki oscylują w granicach od 3000 do nawet 5000 tysięcy złotych, w zależności od doświadczenia i umiejętności. Przed przystąpieniem do kursu warto jednak zdawać sobie sprawę, z tego, jak wygląda jego przebieg.

Szkolenie operatorów składa się zawsze z dwóch części. Teoretycznej, która realizowana jest w formie wykładów obejmujących zagadnienia związane z przepisami BHP, dokumentacją techniczną, a także parametrami i specyfikacją danej maszyny. Jak także praktycznej, która ma za zadanie nauczenie operatora poruszania się maszyną transportu bliskiego w różnych warunkach, w pełni sprawnie i bezpiecznie.

Gdzie wykonać kurs UDT

Taki kurs zrobisz w Centrum Szkoleń Wrocław - kursy na wózki widłowe, gdzie grupa instruktorów z naszej filii przeszkoli Cię na wszystkie możliwe kursy na wózki jezdniowe podnośnikowe. Na rynku można spotkać wiele firm organizujących kursy operatorskie. W zależności od potrzeb oferowane przez nie kursy odbywają się w trybie dziennym, zaocznym lub weekendowym, a nawet przyśpieszonym, z okresu około 2 tygodni, do jednego tygodnia. Chcąc mieć pewność, że dany ośrodek szkoleniowy, w którym chcemy przystąpić do kursu, jest rzetelną firmą, najlepiej sprawdzić, czy znajduje się on w wykazie ośrodków szkoleniowych posiadających program szkolenia. Dostępnym na stronie Urzędu Dozoru Technicznego.